Aelodaeth – Welsh ICE

Dewch i ymuno â'n cymuned hynod

Rydym wedi cefnogi dros 350 o fusnesau, a fyddwch chi’n un nesaf?

 

Chwilio am amgylchedd mwy proffesiynol i redeg eich busnes rhan amser?

rhywle i fynd i ddianc y ty o ambell i dro?

Pencadlys crand i’ch busnes ddefnyddio i blotio cymryd drost y byd?

rydym ni’n gall eich helpu! Gallwn gynnig pecynnau i siwtio timau o 1 i 100 o bobl, o ystafelloedd Swyddfa preifat i soffa yn ein lolfa.

Y ffordd orau o ddarganfod sut gallwn ni helpu yw dod i’r campws am baned a thaith.
Manteision

Eich lle proffesiynol eich hun a'ch cyfeiriad i weithio o

Gweithdai arbenigol, cymorthfeydd cynghori a mentora

200mbps band eang a WiFi uwch-gyflym

Te a choffi am ddim diderfyn

Cefnogaeth derbynfa, ôl-driniaeth a gweinyddol

Llawer o bethau hwyliog gan gynnwys partïon, cwisiau a nosweithiau gemau

Gymuned anhygoel o fusnesau i'ch helpu i

Siop goffi, bwyty a bar anhygoel

Llinell ffôn benodol eich hun a thrin galwadau

Rheseli beiciau, cawodydd a Chlwb rhedeg

Cyfeillgar i anifeiliaid anwes, pam na fyddech chi am ddod â'ch ci i weithio?

Mynediad i ystafelloedd cyfarfod

Cydweithio

Pas dyddiol

£15/per day

 • Llun-Gwener 8:30-17:30
 • Seddi hyblyg
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info
Misol

£85/mo

 • Mynediad llawn amser i’r ganolfan fenter
 • Mynediad am ddim i weithdai
 • 200mbs band eang cyflym iawn
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info
* Dim ond dechrau arni? Efallai y byddwch yn gymwys i gael ein ICE50 £20 cyfradd consesiynol
Swyddfeydd

£180/mo

 • 24/7 mynediad
 • O 3-20 o bobl
 • 200mbs band eang cyflym iawn
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info

Rhithwir

Post

£18/mo

 • Ymdrin â’r post
 • Cyfeiriad busnes cofrestredig
 • contract hawdd i mewn/allan
More info
Rhithwir

£20/mo

 • Pecyn post
 • 1 diwrnod yr wythnos yn gweithio
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info
Rhithwir pro

£350+/mo

 • Pecyn rhithwir
 • Llinell ffôn & ateb galwad
 • anfon post ymlaen
More info

Y clwb 5-9

Ddim yn teimlo’n barod i gymryd y naid? Angen rhagor o wybodaeth am ddechrau busnes? Gweithio a ddim yn gallu dod o hyd i’r amser i ganolbwyntio ar eich syniad? Yna ymuno â chlwb 5-9.

Mae’r Clwb 5-9 yn gwrs 12 wythnos ar ôl oriau strwythuredig wedi ei gynllunio i gefnogi darpar berchnogion busnes trwy gyfnodau cynnar o fentergarwch. Bydd y cwrs yn cynnwys:

 • Cynlluniau busnes
 • Gwasanaeth cwsmeriaid
 • Cyfryngau cymdeithasol
 • Marchnata a brandio
 • Stwff cyfreithiol
 • Rheoli arian
 • Sgiliau cyflwyno
 • Datblygu’r prosiect

 

Read More
Book one now!