Gwasanaethau swyddfa rhithwir yng Nghaerffili (ger Caerdydd) | Welsh ICE

Virtual Office

Er ein bod yn cynnig gofodau gweithio a swyddfeydd wedi’u gwasanaethu yn Welsh ICE, nid oes angen i bawb gael gofod desg llawn amser, pwrpasol neu Swyddfa ar gyfer eu busnes-yn enwedig os ydych yn trafeilio lot.

 

Mae cael swyddfa rhithwir yn ICE yn ffordd wych o ddal i fod yn rhan o’r gymuned a mwynhau’r manteision a’r gefnogaeth y mae ICE yn eu cynnig.

Dim ond £ 42pcm yw aelodaeth rhithwir ac mae’n cynnwys:

 

 

1 diwrnod yr wythnos mynediad i’r hwb

 

 

Cyfeiriad proffesiynol i gofrestru eich busnes

 

 

Cymuned anhygoel o fusnesau i’ch helpu
a sboncio syniadau oddi ar

 

 

Mynediad i ystafelloedd cyfarfod a gostyngiad o 20% ar ffi archebu

 

 

Derbynfa eich hun, gwasanaeth didoli post a cymorth gweinyddol

 

35 + gweithdai Menter a darlithoedd GRIT y flwyddyn
 

Te, coffi a hi-fives heb gyfyngiad

 

 

Mynediad llawn i’r cynllun mentoriaeth ICE

 

 

Parcio am ddim

 

 

Siop goffi, bwyty a bar anhygoel

 

 

200mbs a superfast broadband heb eu capio

 

 

Proffil llawn ar wefan ICE a rhestru ar y cyfeiriadur

 

 

Cawodydd a loceri

 

 

Croeso cynnes i anifeiliaid anwes

 

Am £ 30pcm ychwanegol, ychwanegwch linell ffôn, trosglwyddo galwadau, danfon post ymlaen i chi yn ein Rhithwir pro pecyn o £ 72pcm!
Book one now!