ICE50 - Welsh ICE

ICE50 - Concessionary Desk Space

Mae’r bartneriaeth rhwng Welsh ICE a Llywodraeth Cymru yn ein galluogi ni i gynnig y cyfle unigryw i 50 o fusnesau’r flwyddyn gael aelodaeth llawn amser i ICE, fel arfer £150 y mis, am ddim ond £20 y mis drwy’r cynllun ICE50.

 

Wedi’i gynnwys yn ein ICE50 cynllun consesiynol:

 

 

Mynediad llawn amser i’r Hwb menter yn ICE

 

 

Cyfeiriad proffesiynol i gofrestru eich busnes

 

 

Cymuned anhygoel o fusnesau i’ch helpu
a sboncio syniadau oddi ar

 

 

Mynediad i ystafelloedd cyfarfod a gostyngiad o 20% ar ffi archebu

 

 

Derbynfa eich hun, gwasanaeth didoli post a cymorth gweinyddol

 

 

handset VoIP a rhif ffôn pwrpasol

 

 

35 + gweithdai Menter a darlithoedd GRIT y flwyddyn

 

 

Mynediad llawn i’r cynllun mentoriaeth ICE

 

 

Te, coffi a hi-fives heb gyfyngiad

 

 

Siop goffi, bwyty a bar anhygoel

 

 

200mbs a superfast broadband heb eu capio

 

 

Proffil llawn ar wefan ICE a rhestru ar y cyfeiriadur

 

 

Cawodydd a loceri

 

 

Croeso cynnes i anifeiliaid anwes

 

 

 

Diddordeb mewn dysgu mwy am ICE50? Cysylltwch â ni am daith!

 

 

Book one now!