Rhithwir pro - Welsh ICE

Rhithwir pro

Popeth rydych yn cael y pecyn rhithwir, gydag ychydig o bethau ychwanegol …

 

Mae cael swyddfa rhithwir yn ICE yn ffordd wych o ddal i fod yn rhan o’r gymuned a mwynhau’r manteision a’r gefnogaeth y mae ICE yn eu cynnig.

Mae aelodaeth rhithwir pro ddim ond £72pcm ac yn cynnwys:

 

 

1 diwrnod yr wythnos mynediad i’r hwb

 

 

Cyfeiriad proffesiynol i gofrestru eich busnes

 

 

Cymuned anhygoel o fusnesau i’ch helpu
a sboncio syniadau oddi ar

 

 

Mynediad i ystafelloedd cyfarfod a gostyngiad o 20% ar ffi archebu

 

 

Derbynfa eich hun, gwasanaeth didoli post a cymorth gweinyddol

 

35 + gweithdai Menter a darlithoedd GRIT y flwyddyn
 

Te, coffi a hi-fives heb gyfyngiad

 

 

Mynediad llawn i’r cynllun mentoriaeth ICE

 

 

Parcio am ddim

 

 

Siop goffi, bwyty a bar anhygoel

 

 

200mbs a superfast broadband heb eu capio

 

 

Proffil llawn ar wefan ICE a rhestru ar y cyfeiriadur

 

 

Cawodydd a loceri

 

 

Croeso cynnes i anifeiliaid anwes

 

Llinell ffôn, ymdrin â galwadau a trosglwyddo anfon post ymlaen

 
Book one now!