Swyddfeydd yng Nghaerffili (ger Caerdydd)-swyddfeydd gwasanaethol | Welsh ICE

Swyddfeydd wedi'u gwasanaethu yn ICE

Yn ICE, mae gennym dros 60 o swyddfeydd hardd, modern, wedi’u gwasanaethu i’ch tîm ffynnu ynddynt.

Mae’r campws ICE wedi’i leoli dros dri adeilad gyda mynediad i gaffi, meithrinfa a manau i’w ymlacio anhygoel.

Eisiau bod yn gynhyrchiol yn eich gofod eich hun ond dal deimlo’n rhan o gymuned?

Dewch lawr i weld ni!

Manteision

Broadband 200mbps a WiFi gyflym

rhyngrwyd mor cyflym fod chi yn glly fod yn gynhyrchiol drwy'r dydd, bob dydd!

Mynediad i ystafelloedd cyfarfod

Cyfarfod gyda cleientiaid pwysig? Bwrdd yn ymweld? Yna archebwch ein hystafell gyfarfod ffurfiol

Cytundebau hawdd i'w ymuno a hawdd i'w gadael

Dim prydlesi na thermau cymhleth, yr ydym yn rhoi'r hyblygrwydd ichi tyfu!

Yn cynnwys ynni, dŵr a broadband

Rydym yn cadw'r goleuadau ymlaen i chi!

Te a choffi am ddim

Roced i bweru eich busnes, am ddim!

Siop goffi, bwyty a bar anhygoel

Siop goffi, bwyty a bar anhygoel

Dim angen adneuon

Yr ydym am ichi allu dechrau arni cyn gynted a fosib

24/7/365 mynediad

Mynediad y tu allan i oriau arferol ar rhai swyddfeudd

Rhyddhad ardrethi busnes

Daw'r rhan fwyaf o'n switiau o dan y trothwy ardrethi busnes

Ar hyn o bryd

Angen rhywbeth ychydig yn fwy? Cysylltwch a ICE Growth

Mae ICE Growth ar gyfer y cam nesaf yn eich datblygiad busnes. Rydym wedi datblygu gweledigaeth 10 mlynedd ar gyfer Parc Busnes Caerffili yn ei gyfanrwydd (y campws) i ddarparu adeiladau deniadol, hyblyg, hynod o ynni-effeithlon i helpu ein tenantiaid gyda’r pob her fydd rhaid iddynt wynebu yn y dyfodol agos a bell. Rydym isio gwneud yn siŵr fod y math o ofod a chymorth mwyaf priodol ar gael i chi i lwyddo a ffynnu.

Mae gan ICE Growth enw da am adeiladu adeiladau BREEAM anhygoel, ein hadeilad 5C ar y Parc Busnes oedd enillydd gwobr datblygu cynaliadwy’r flwyddyn Cymru yn 2010. Rydym yn ymchwilio i mewn i ddefnydd egni’r haul ac yn harneisio pŵer sy’n cael ei chynhyrchu gan nant sgwrio sy’n rhedeg o dan y safle, mewn ymdrech i gynhyrchu egni cynaliadwy ar gyfer y tenantiaid hynny sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn rhaglen Cynaliadwyedd i leihau costau egni.

Gall ICE Growth gynnig prydlesi traddodiadol heb eu rheoli ar gofodydd o 1,000-5000 + troedfedd sgwâr.

Gwasgwch yma am fwy o wybodaeth- ICE Growth

Book one now!