Y clwb 5-9 - Welsh ICE

Y clwb 5-9

A yw bywyd yn rhwystro eich syniad busnes? Efallai nad ydych chi’n barod i adael y swydd bob dydd, neu eich bod yn sownd gyda be sy;n dod nesaf yn eich taith busnes? Rydym ni yma i helpu.

Mae Clwb 5-9 yn gwrs 8 wythnos ar ôl oriau (a gynhelir unwaith yr wythnos), a gynlluniwyd i’ch helpu drwy gamau cynnar mentergarwch, sy’n eich galluogi i gael yr holl gymorth busnes sydd ei angen arnoch i symud eich syniad ymlaen.

Efallai eich bod eisoes wedi dechrau eich busnes a bod angen ychydig o gefnogaeth arnoch, neu efallai eich bod efo syniad yn unig – Does dim ots. Mae’r Clwb 5-9 yn casglu arbenigwyr o gymuned Welsh ICE i roi cyngor ar bynciau fel y cyfryngau cymdeithasol, gwerthiannau, cyfreithiol a mwy, a’r gorau oll byddwch yn cael eich amgylchynu gan bobl o’r un anian i helpu i roi tanwydd i’ch creadigrwydd. Swnio’n dda, yndydi?

Mae’r Clwb 5-9 nesaf yn cael ei gynnal ar gampws yr ICE yng Nghaerffili ac yn dechrau ar ddydd Mercher 7fed Awst 2019

Mae yna ffi ymrwymiad bychan o £20 ond bydd bwyd yn cael ei ddarparu ar y cyd â’r hyfforddiant bob wythnos.

Bydd y cwrs 8 wythnos yn cael ei gynnal bob nos Fercher o 5pm tan 9pm, a bydd yn cynnig mentoriaid arbenigol, gweithdai ac arbenigwyr yn y diwydiant ym mhob sesiwn, gan ddarparu cymorth ar gyfer holl anghenion entrepreneur. Ar y noson olaf, bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad neu rannu eu taith 5 – 9!

Rydym yn awr yn cymryd ceisiadau o ddiddordeb ar gyfer pob carfan dyfodol o’r clwb 5-9, felly os hoffech ymuno â ni y tro nesaf neu dim ond dysgu ychydig yn fwy, llenwch y ffurflen syml isod, a byddwn yn cysylltu â chi!

yn dod i fyny:

Campws ICE Caerphilly-7fed o Awst i 25ain Medi 2019

Treorci-3 Hydref hyd at 21 Tachwedd

Book one now!