Clwb Cymraeg – Welsh Club - Welsh ICE

Clwb Cymraeg – Welsh Club

Starts: Tue 9th Jul 2019 at 5:00pm

Ends: Tue 9th Jul 2019 at 6:00pm

The next Clwb Cymraeg is on July 9th from 17:00 – 18:00.
In this session I’m going to be leading you in a conversation about baking and cooking. I will have icing available for you to decorate your Welsh cakes while we get our head around the tongue twister that is the word “wyau”
This session is open to all ICE members regardless of welsh ability just expect lots of lovely welsh chitchat!

Mae’r Clwb Cymraeg nesaf ar y 9fed o Gorffennaf o 17:00 – 18:00.
Yn y sesiwn hon byddaf yn eich arwain mewn sgwrs am bobi a choginio. Bydd gennyf eisin ar gael i chi addurno eich cacennau Cymreig tra byddwn ni’n cael ein tafodau o amgylch y gair “wyau”
Mae’r sesiwn hon yn agored i holl aelodau ICE, disgwyl llawer o sgwrsio cymraeg hyfryd!

This event is held at: Welsh ICE, Britannia House, Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3GG. Parking is available on-site.

Book one now!