Canolfan Arloesi i Startups yn Dde Cymru | Welsh ICE

Felly, beth yw ICE?

Ers 2012 Rydym wedi helpu busnesau yng Nghymru i ddechrau, tyfu a ffynnu. Wedi’i leoli yng Nghaerffili heulog, mae ein campws menter yn ymestyn dros dri adeilad modern ac mae’n gartref i dros 200 o fusnesau arloesol ar hyn o bryd.

Rydym yn cynnig lle cydweithredol, cymuned o’r un anian a phentyrrau o ddigwyddiadau i’ch helpu i gyrraedd eich nodau.

Eisiau gwybod mwy?

Archebwch daith a phaned

Mae buddiannau'r Aelodau'n cynnwys:

Eich lle proffesiynol eich hun a'ch cyfeiriad i weithio o

Gweithdai arbenigol, cymorthfeydd cynghori a mentora

200mbps band eang a WiFi uwch-gyflym

Te a choffi am ddim diderfyn

Cefnogaeth derbynfa, ôl-driniaeth a gweinyddol

Llawer o bethau hwyliog gan gynnwys partïon, cwisiau a nosweithiau gemau

Gymuned anhygoel o fusnesau i'ch helpu i

Siop goffi, bwyty a bar anhygoel

Llinell ffôn benodol eich hun a thrin galwadau

Rheseli beiciau, cawodydd a Chlwb rhedeg

Cyfeillgar i anifeiliaid anwes, pam na fyddech chi am ddod â'ch ci i weithio?

Mynediad i ystafelloedd cyfarfod

Darganfyddwch fwy o fuddion i Aelodau

Cydweithio

Pas dyddiol

£15/per day

 • Llun-Gwener 8:30-17:30
 • Seddi hyblyg
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info
Misol

£180*/mo

 • Mynediad llawn amser i’r ganolfan fenter
 • Mynediad am ddim i weithdai
 • 200mbs band eang cyflym iawn
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info
* Dim ond dechrau arni? Efallai y byddwch yn gymwys i gael ein ICE50 £20 cyfradd consesiynol
Swyddfeydd

£350+vat/mo

 • 24/7 mynediad
 • O 3-20 o bobl
 • 200mbs band eang cyflym iawn
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info

Rhithwir

Post

£18/mo

 • Ymdrin â’r post
 • Cyfeiriad busnes cofrestredig
 • contract hawdd i mewn/allan
More info
Rhithwir

£50/mo

 • Pecyn post
 • 1 diwrnod yr wythnos yn gweithio
 • Dŵr am ddim, te & coffi
More info
Rhithwir pro

£20/mo

 • Pecyn rhithwir
 • Llinell ffôn & ateb galwad
 • anfon post ymlaen
More info

Welsh ICE mewn rhifau

334

Busnesau a gefnogwyd

619

Swyddi a grëwyd

£2071500

Buddsoddiad a godwyd yn ein busnesau

Dysgwch fwy

Richard Hillsdon - Tekeez

"ICE is a very supportive environment, from the staff to the other business owners, there’s always someone willing to chat and bounce ideas around. Before joining ICE we based ourselves at home, which was not ideal. Since joining, we have seen our business grow, and the success and natural referrals we have made at ICE means that should only continue."

Beth yw barn ein haelodau

6/10 o'n haelodau ni'n credu ni fydden nhw wedi tyfu gymaint heb gefnogaeth ICE

Rydym yn helpu i ysbrydoli, ysgogi ac addysgu busnesau yng Nghymru

78% o'n haelodau yn credu bod ICE wedi cael effaith gadarnhaol ar eu hagwedd tuag at arloesedd

Mae ein haelodau yn datblygu syniadau a chynnyrch arloesol bob dydd.

Mae 9 o bob 10 o'n haelodau wedi rhwydweithio ag aelodau eraill yn ystod y 12 mis diwethaf

Rydym yn cynnig pentyrrau o ddigwyddiadau, cymdeithasu ac ysbrydoliaeth. Mae ein haelodau yn datblygu perthynasai wirioneddol.

74% o'n haelodau efo gytundebau ffurfiol gydag aelod arall

Yn aml, mae busnesau'n canfod eu cwsmer, cyflenwr neu bartner cyntaf yn ICE. Ecosystem go iawn sy'n gweithio.

77% o'n busnesau wedi goroesi'r 3 blynedd gyntaf o fusnes

Yn cymharu â chyfradd goroesi 61% 3 mlynedd yn nol yn Prydain a Chymru

Mae ICE wedi cynhyrchu £53,000,000 ychwanegol GVA ar gyfer yr economi leol

Mae ein haelodau a'n busnesau yn creu cyfoeth, swyddi a chyfleoedd i Gymru

Ken Skates, Cabinet Secretary for Economy and Transport 2018

"Welsh ICE really is an inspirational place to visit. I would like to congratulate the work of Welsh ICE and especially their remarkable success to date and I look forward to delivering on the Welsh Labour Manifesto pledge to create similar hubs right across Wales to drive innovate creativity and enterprise."

Book one now!